logo

>>Rozpočty - KAVOKŘ

Rozpočty  Rozpočty datum  Vyvěšeno
dokumentSchválený rozpočet na rok 2018 14.01.2018
dokumentRozpočtové opatření č.1 KAVOKŘ 17.04.2018
dokumentVýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 31.05.2018
dokumentNávrh závěrečného účtu za rok 2017 31.05.2018
dokumentZávěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 31.05.2018
dokumentPříloha 31.05.2018
dokumentRozvaha 31.05.2018
dokumentVýkaz zisku a ztráty 31.05.2018
dokumentZávěrečný účet za rok 2017 31.05.2018
dokumentSchválený závěrečný účet za rok 2017 10.07.2018
dokumentNávrh rozpočtu KAVOKŘ 2019 07.12.2018
dokumentStřednědobý výhled KAVOKŘ 2020-2024 07.12.2018
dokumentSchválený rozpočet 2019 07.01.2019
dokumentSchválený střednědobý výhled rozpočtu KAVOKŘ na roky 2020-2024 25.01.2019
dokumentNávrh závěrečného účtu r. 2018 28.05.2019
dokumentFin 2-12 M k 31.12.2018 28.05.2019
dokumentRozvaha k 31.12.2018 28.05.2019
dokumentVýkaz zisku a ztrát k 31.12.2018 28.05.2019
dokumentPříloha k 31.12.2018 28.05.2019
dokumentZávěr zprávy auditora 28.05.2019
dokumentZávěrečný účet KVK 18.07.2019
dokumentRozpočtové opatření č. 1 27.09.2019
dokumentNávrh rozpočtu KAVOKŘ 2020 31.10.2019
dokumentRozpočtové opatření č.2 12.12.2019
dokumentSchválený rozpočet 2020 12.12.2019
dokumentNávrh závěrečného účtu r.2019 08.06.2020
dokumentZpráva auditora 08.06.2020
dokumentFin 2-12 M 31.12. 2019 08.06.2020
dokumentRozvaha k 31.12.2019 08.06.2020
dokumentVýkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 08.06.2020
dokumentPříloha k 31.12.2019 08.06.2020
dokumentInventarizační zpráva r.2019 08.06.2020
dokumentZávěrečný účet KaVK 2019 03.07.2020
dokumentVýkaz Fin 2-12 M 03.07.2020
Copyright © obec Sýkořice