logo

>>Rozpočty - Dopravní obslužnost

Rozpočty  Rozpočty datum  Vyvěšeno
dokumentSchválený schodkový rozpočet na rok 2018 08.01.2018
dokumentNávrh střednědobého výhledu rozpočtu Dopr. obsl. 04.05.2018
dokumentNávrh závěrečného účtu Dopr. obsl. 1 04.05.2018
dokumentNávrh závěrečného účtu Dopr. obsl. 2 04.05.2018
dokumentNávrh závěrečného účtu Dopr. obsl. 3 04.05.2018
dokumentSchválený závěrečný účet za rok 2017-dopr.obslužnost 20.06.2018
dokumentSchválený střednědobý výhled-dopr.obslužnost 20.06.2018
dokumentNávrh schodkového rozpočtu dopravní obslužnosti 01.12.2018
dokumentSchválený rozpočet 2019 07.01.2019
dokumentNávrh závěrečného účtu - Dopr. obsl. 22.03.2019
dokumentSchválený zavěrečný účet za rok 2019 - Schválený závěrečný účet za rok 2018 28.04.2019
dokumentSchválený zavěrečný účet za rok 2019 - Výkaz zisku a ztráty 28.04.2019
dokumentSchválený zavěrečný účet za rok 2019 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018-164458 28.04.2019
dokumentSchválený zavěrečný účet za rok 2019 - Rozvaha 28.04.2019
dokumentSchválený zavěrečný účet za rok 2019 - Výkaz FIN 2-12 28.04.2019
dokumentSchválený zavěrečný účet za rok 2019 - Tabulky vyúčt.dotace-komentář 28.04.2019
dokumentSchválený zavěrečný účet za rok 2019 - Příloha k rozvaze 28.04.2019
dokumentNávrh rozpočtu Dopravní obslužnost 26.11.2019
dokumentSchválený schodkový rozpočet 2020 31.12.2019
dokumentNávrh závěrečného účtu 2019 06.05.2020
dokumentFIN 2-12 06.05.2020
dokumentVýkaz zisku a ztrát 06.05.2020
dokumentRozvaha 06.05.2020
dokumentPříloha k rozvaze 06.05.2020
dokumentEkonomické tabulky 06.05.2020
dokumentZpráva o výsledku hospodaření 2019 06.05.2020
Copyright © obec Sýkořice